ซีพี ออลล์ รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2563

121

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่หอประชุม    ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งซีพี ออลล์ มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2561 ในกลุ่มบริการ (Services) จากการประเมินความยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจรวมธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้