มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้

114

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 12ธค.2563 ที่มูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร   วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือญาติของผู้จมน้ำเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของจ.นครศรีธรรมราช เมื่อต้นเดือนธค.ที่ผ่านมา จำนวน 22รายๆละ2.5 หมื่นบาท โดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มอบเงินช่วยเหลือรายละ2หมื่นบาท มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้ รายละ5000บาท รวมรายละ2.5หมื่นบาท โดยมี ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะพัฒน์   ศุภธรรมกุล ประธานมูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง จ.นครศรีธรรมราช,นายอรันต์   โตทวด ผจก.มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และจนท.ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตในครั้ง พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับญาติของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง

ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง ที่ร่วมมอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตทั้งจังหวัด21รายๆละ2.5หมื่นบาท  นอกเหนือจากที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วรายละ44,700บาท ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของภาคเอกชน

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขัง รวม 10 อำเภอ 40 ตำบล 218 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ได้แก่ อ.เมือง 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน อ.พระพรหม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน อ.เชียรใหญ่  7 ตำบล 11 หมู่บ้าน อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน อ.ชะอวด 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน อ.ปากพนัง 17 ตำบล 141 หมู่บ้าน 22 ชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง อ.หัวไทร 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน  อ.ร่อนพิบูลย์ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน  อ.ทุ่งใหญ่ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน และ อ.ถ้ำพรรณรา 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน มีพื้นที่คลี่คลายอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย 13 อำเภอ คือ อ.ลานสกา นบพิตำ สิชล ขนอม ท่าศาลา พิปูน นาบอน ทุ่งสง ช้างกลาง พรหมคีรี ฉวาง และ อ.จุฬาภรณ์

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน