ชิม ชม ช้อป แชร์ @ หมู่บ้านทำมาค้าขาย บ้านหาดไก่ต้อย

218

วันที่ 11 ธันวาคม 63 เวลา 17.00 น. ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี  นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ นำการค้าก้าวไกล สู่เศรษฐกิจไทย ที่ยั่งยืน “ชิม ชม ช้อป แชร์ @ หมู่บ้านทำมาค้าขาย บ้านหาดไก่ต้อย” ซึ่งดำเนินการ พร้อมด้วยประชาชาชน ร่วมงานดังกล่าว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในงานมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดเวทีเสวนา การประกวดร้องเพลง และการแสดงมินิคอนเสิร์ต เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.อุตรดิตถ์ และ สพอ.ท่าปลา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน