เปิดงาน 118 ปี ของดีเมืองพรรณาอย่างยิ่งใหญ่

319

นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน 118 ปี  ของดีเมืองพรรณา  ณ  ที่ว่าการอำเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร โดยมีนายดำรง  สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณนานิคม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอพรรณานิคมร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่   เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวิถีชีวิตชนเผ่าภูไท ที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่ อำเภอพรรณานิคม รวมถึงอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   พร้อมกับการสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยพื้นที่อำเภอพรรณาคม มีวัดจำนวนมาก มีอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในอดีต เช่น  หลวงปูมั่น ภูริทัตโต ,หลวงปูฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร , หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดสันติสังฆาราม,หลวงปู่เทศ เทศรังสี วัดถ้ำขาม

งาน 118 ปีของดีเมืองพรรณา  จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม  คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างแพร่หลาย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน