องคมนตรี ปิดการแข่งขันฟุตบอลภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ 39

95

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563 และมอบถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ทีมที่ชนะเลิศ โอกาสนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนนักฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ จากทั้งสองจังหวัด ร่วมถวายคำนับ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน