เลี้ยงจิ้งหรีดส่งออกแย่งตลาดมูลค่าหมื่นล้านบาท

284

“ประภัตร” ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)การเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ จังหวัดขอนแก่น หนุนสร้างรายได้อาหารแห่งอนาคต

11 ธ.ค.63 /  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันนี้พบว่าแปลงการเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ “จิ้งหรีด” จังหวัดขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงจำนวนมากโดยเฉพาะแปลงของนายเพ็ชร วงศ์ธรรม มีการเลี้ยงจิ้งหรีดระบบปิด จำนวน 11 บ่อ ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้และเป็นตัวอย่างของชุมชน ซึ่งแมลงนับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีและราคาไม่แพง ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า จิ้งหรีด 4 ตัว ให้คุณค่าทางแคลเซียมเท่ากับดื่มนม 1 แก้ว จิ้งหรีดมีคุณค่าทางโปรตีน

ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างประเทศจิ้งหรีดเป็นที่ต้องการของตลาดโลกที่มีมูลค่าตลาดรวมเป็นหมื่นล้านบาทต่อปี  โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความนิยมบริโภคจิ้งหรีดโดยนำมาแปรรูปได้หลากหลายประเภท เช่น มีการนำไปทำเส้นพาสต้า โปรตีนผง คุกกี้จิ้งหรีด ดังนั้นจึงต้องเร่งผลักดันสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้รับความรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยีคุกกี้จิ้งหรีด เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก สร้างรายได้ อาชีพทางเลือก เพิ่มศักยภาพใหม่ให้กับชุมชน ได้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน