เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยินดีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร ชั้น 5 โซน A

101

นางสาวชวรมย์ มังคละคีรี (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด เป็นตัวแทนศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายนพพล แพ่งเกษร (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระนครฟู้ด จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น โซน เมื่อเร็วๆ นี้