วิริยะประกันภัย ต้อนรับ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

75

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และนางเลี่ยวลี่ อุปนายกฝ่ายจีน ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนทั้งไทย และจีน ซึ่งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการประชุมของสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน รวมทั้งนำคณะสื่อมวลชนร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ตามวิถีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง