หญ้าอาหารสัตว์พระราชทานถึงบ้านนาเดิม

119

ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน อำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

11ธ.ค.63/ นายเดชา  จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางจิตรนภา  มั่นจิตร  ปศุสัตว์อำเภอบ้านนาเดิม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนและมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายจักรกฤษณ์  ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานในการมอบ ซึ่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจำนวน  1,248 ตัว  เกษตรกร จำนวน 60 ราย โดยมีหญ้าแห้งจำนวน 400 ฟ่อน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน