ซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้จากก้นบาตรวัดพระราม ๙

297

“พระธรรมบัณฑิต”ประสานกองทัพบกจัดสิ่งของซับน้ำตาชาวใต้ สะพานบุญครั้งนี้นำสิ่งของไปมอบถึงมือผู้ที่เดือดร้อน จำนวน 500 ครัวเรือน

9ธ.ค.63/ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม ทรงพระเมตตาและเป็นห่วงกรณีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิดน้ำท่วมสูงถนนถูกตัดขาดหลายเส้นทาง ส่งผลกระทบไปเป็นวงกว้าง และมีหลายชีวิตได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงได้ประสานกองทัพบกช่วยเป็นสะพานบุญนำสิ่งของที่รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นำไปมอบให้ถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนซับน้ำตาชาวใต้กับพวกเรา พสบ. ทบ.

สำหรับกองทัพบกเมื่อได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ จึงได้ร่วมมือกับ กองทัพบพ  กองทัพภาคที่ 1  กองทัพภาคที่ 4  กรมยุทธศึกษาทหารบก  การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สมาชิกชมรม พสบ. ทบ. ทุกคน ได้สละเวลามาช่วยจัดสิ่งของที่ทางวัดพระราม ๙ จัดเตรียมไว้ให้โดยช่วยกันบรรจุสิ่งของต่างๆทั้งอุบโภคและบริโภค เป็นชุดๆแบบถุงยังชีพในการจัดส่งไปถึงเป้าหมาย ดังมีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงระหว่างวันที่ 5และวันที่ 6 ธ.ค.2563  ได้นำสิ่งของที่ได้จากการรับบาตรมาคัดแยก ณ หอประชุมเสนาประเสนาปฎิพัทธ์ ยศ. ทบ. เมื่อคัดแยกเสร็จก็นำมาจัดเป็นถุงยังชีพ พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายต่อไป ส่วนในวันที่ 7 เป็นวันนำสิ่งขอเคลื่อนย้ายลงพื้นที่ด้วยรถไฟ

ต่อมาในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สิ่งของที่ได้ถูกคัดแยกและจัดทำเป็นถุงยังชีพได้ลำเลียงถึงสถานีรถไฟทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภารกิจต่อไปคือการนำถุงยังชีพเหล่านี้ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ในการนี้ทางทีม 187 (พสบ. ทบ. ส่วนกลาง รุ่น 18 และ พสบ. จชต. รุ่น 7) รับหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อ น้อง ผองเพื่อน ชาว พสบ. ทบ. ทุกคนลงพื้นที่เพื่อส่งถุงยังชีพ ซึ่งภายในถุงจะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับข้าวสาร ถุงละ 5 กิโล แจกจ่ายทุกครัวเรือนจำนวนกว่า 500 ครัวเรือนที่ได้รับในครั้งนี้

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางทีม 187 (พสบ. ทบ. ส่วนกลาง รุ่น 18 และ พสบ. จชต. รุ่น 7)  ฝากขอบคุณและ ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกคนที่มาร่วมใส่บาตร และนำสิ่งของมามอบให้ เพื่อนำส่งลงพื้นที่ พร้อมกับอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มาเปลี่ยนแรงเป็นบุญในการคัดแยกสิ่งของในครั้งนี้ด้วย / สาธุ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน