กทม.เข้ม 9-15 ธ.ค.นี้เร่งตรวจพื้นที่ป้องกันโควิด-19

145

9-15 ธ.ค. นี้ กทม. ส่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสนามมวย ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ทุกแห่งในพื้นที่ป้องกันโควิด-19

9 ธ.ค. 63 / พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 98/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างน่าวิตก ประกอบกับปัจจุบันได้มีคนไทยที่ลักลอบไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่เข้าระบบกักตัว ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศ ที่ประชุม ศบค.กทม. จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือไว้สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งดำเนินมาตรการตรวจวัดไข้เด็กทุกคน หากพบเด็กไม่สบายหรือป่วยเป็นโรค RSV ต้องให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายดีจึงค่อยให้เด็กมาเรียนตามปกติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับเด็กคนอื่นในโรงเรียน

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ สำนักงานเขต คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ 4 ประเภท ประกอบด้วย สนามมวย ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ในพื้นที่ให้ครบทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 9-15 ธ.ค. 63 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะการให้ผู้มาใช้บริการสถานประกอบการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” แทนการลงชื่อในสมุด เนื่องจากแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มีความชัดเจนทางข้อมูลในการติดตามตัวบุคคลได้ง่ายกว่าการลงชื่อในสมุดเพราะบางคนก็ไม่ลงชื่อหรือเบอร์โทรที่เป็นความจริง พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าของสถานประกอบการเข้มงวดเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับจำนวนคนที่ไม่แออัดเกินไป และจัดแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการด้วย

สำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบิน DD8717 วันที่ 28 พ.ย.63 เวลา 13.40 น. เที่ยวบิน SL533 วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 10.40 น. เที่ยวบิน WE137 วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 20.40 น. และเที่ยวบิน SL 545 วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 19.15 น. ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน พร้อมติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ EOC กรุงเทพมหานคร ที่เบอร์โทร. 09 4386 0051 หรือคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน bkk covid-19 ด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน