ชาวบ้านจ.พะเยาเฮ!บิ๊กป้อมแจกที่ดินทำกิน

201

“บิ๊กป้อม”นำทีมรมต.ลงพื้นที่มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชนแก่ตัวแทนเกษตรกร จ.พะเยา

7 ธ.ค.63 / พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน ณ หอประชุมอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน หรือที่อยู่อาศัยของประชาชน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ลดการเหลื่อมล้ำให้ประชาชนได้ถือครองที่ดิน มีความเสมอภาคและเท่าเทียบกัน เป็นการส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมช่วยป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในงานได้มีการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนให้แก่ตัวแทน จำนวน 10 ราย และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน จำนวน 10 ราย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน