“ประภัตร”จัดอาหารสัตว์ช่วยเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

106

” ประภัตร ” สั่งกรมปศุสัตว์เร่งระดมช่วยเหลืออาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้     เบื้องต้นระดมแจกไปแล้วกว่า 5,612 ตันพร้อท ชุดสัตวแพทย์และผู้ช่วยพร้อมเวชภัณฑ์ดูแลรักษาสัตว์ พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ออกปฏิบัติการช่วยเหลือทันที

7ธ.ค.63/ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทันทีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งทำการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนแล้วโดยได้รับรายงานจากทางกรมปศุสัตว์ แจ้งว่าได้บูรณาการในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ระดมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์แล้ว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน ทั้งด้านเสบียงอาหารสัตว์ โดยมีเสบียงสัตว์แห้งสำรอง 5,612.60 ตัน พร้อมยานพาหนะ ชุดสัตวแพทย์และผู้ช่วย พร้อมเวชภัณฑ์ดูแลรักษาสัตว์ ตลอดจน   ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมในการออกปฏิบัติการทันทีที่ได้รับการร้องขอ และได้มอบหมายให้ปศุสัตว์เขต 8-9 จัดตั้งวอรูม (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดแล้ว

นายประภัตร กล่าวว่า ในส่วนความเสียหายเบื้องต้น เท่าที่มีการสำรวจตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนสัตว์และแปลงหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ มีดังนี้ โค จำนวน 98,882 ตัว กระบือ จำนวน1,248 ตัว แพะและแกะ จำนวน 23,689 ตัว สุกร จำนวน 274,105 ตัว สัตว์ปีก จำนวน 2,742,738 ตัว และแปลงหญ้า จำนวน 9,015 ไร่

นอกจากนั้นยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้น้อยที่สุดด้วยและหากเกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.)ได้ตลอดเวลา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน