กระเช้าสินค้าสหกรณ์ของขวัญปีใหม่มาแล้วจ้า

173

รมช.มนัญญา ชวนใช้กระเช้าสินค้าสหกรณ์เป็นของขวัญปีใหม่ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 รณรงค์คนไทยซื้อของไทย สร้างรายได้กลับคืนสู่สมาชิกสหกรณ์

7ธ.ค.63/ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 ว่าโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการนำสินค้าของสหกรณ์มาตกแต่งและจัดเป็นกระเช้าของขวัญเพื่อจัดจำหน่ายส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่  โครงการฯ นี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้มาเลือกซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์เป็นของขวัญปีใหม่ โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดต่างๆ  ได้ปีละประมาณ 1.2 ล้านบาท

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าประมง และปศุสัตว์ มาพัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายและทันสมัย ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตการเกษตร ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาด ใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ยกระดับสู่การเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันซื้อของไทยและใช้ของไทยที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

สำหรับรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ที่จะนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพของสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมที่ทำจากธัญพืชและสมุนไพร และพิเศษสุดสำหรับปีนี้คือ ได้คัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และสินค้าของสมาชิกสหกรณ์จากโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ร่วมจัดใส่ลงในกระเช้าปีใหม่ด้วย ซึ่งสินค้าของลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านที่จะนำมาจัดลงกระเช้าของขวัญ มีทั้งข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันญี่ปุ่น ของลูกหลานเกษตรกรจากจังหวัดขอนแก่น มะขามคลุก มะเขือเทศแช่อิ่ม กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งและสามรส จากจังหวัดเชียงใหม่ ผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น กะหล่ำปลี ซูกินี (แตงกวาญี่ปุ่น) มะเขือเทศราชินี สีแดงและสีเหลือง เกรฟฟุ๊ด พริกยักษ์ และกะหล่ำม่วง จากซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งสินค้าทุกชนิดจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์”

นอกจากนี้กระเช้าของขวัญที่ตกแต่งด้วยผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก ที่มีสีสันสวยงาม นอกจากจะเป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารักและเคารพแล้ว ยังได้สร้างกำลังใจและสร้างรายได้พร้อมความสุขกลับคืนสู่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเหล่านี้อีกด้วย โดยช่องทางการสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์สามารถเลือกรูปแบบกระเช้าของขวัญและสินค้าสหกรณ์ที่จะนำมาจัดลงกระเช้าปีใหม่ได้จาก Facebook : coop market (โคออบ มาร์เก็ต) หรือโทร. 02-6285512 มีหลายราคาตั้งแต่ 500-3,000 บาท มีทั้งกระเช้าสำเร็จรูปและตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีบริการจัดส่งฟรีสำหรับผู้ที่สั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ ครบ 5,000 บาท ขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะเปิดจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่วันที่  2 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 และในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจกคูปองส่วนลด 10% เป็นการขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนสินค้าสหกรณ์ ด้วย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน