ป้าด!ราคามะพร้าวแกงดีดตัว 26 บาท/ผล

230

สศก.เผยราคามะพร้าวแกง พุ่ง 26 บาท/ผล เหตุ ฝนทิ้งช่วง ทำผลผลิตลด 40% คาดปีหน้าราคายังสวย ระบุ หากปลายปีนี้ ได้รับน้ำฝนเพียงพอ ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นได้อีก 

7ธ.ค.63/ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามะพร้าว ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563   ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก และจังหวัดสมุทรสงคราม ในอำเภออัมพวา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลักของประเทศ  พบว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 ส่งผลทำให้ผลผลิตมะพร้าวในช่วงปลายปีลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ดีดตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลผลิตในปี 2563 พบว่า ผลผลิตในเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนลดลงอย่างมาก โดยผลผลิตในช่วง 4 เดือน มีเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ตัน ลดลงถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา (มกราคม – สิงหาคม 2563) ดังนั้น ในช่วงนี้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ในอำเภอทับสะแก และบางสะพาน จึงขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น เฉลี่ยผลละ 23 – 26 บาท และราคาเนื้อมะพร้าวขาวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37 – 39 บาท ซึ่งราคาสูงขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 45 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมผลผลิตมะพร้าวในปี 2564 คาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ หากมะพร้าวในพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ก็จะมีผลทำให้ผลผลิตมะพร้าวในภาพรวมของปี 2564 เพิ่มขึ้นได้ โดยในปี 2564 ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม และจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ขณะที่ ราคามะพร้าวในปี 2564 คาดว่า ราคาจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้งจะเหมาะสมกับการระบาดของแมลงดำหนามในมะพร้าว

“อยากฝากถึงเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว หมั่นสำรวจแปลงปลูกมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง โดยหากพบการระบาดหรือสงสัยจะมีการระบาดให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยเร็ว เพื่อจะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว