สดุดีพระเกียรติคุณ

83

ธพว. ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคล สดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

7ธ.ค.63/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคล เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเข้าร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา  ภริยา เป็นประธานจัดงาน  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2563