ซีพี ออลล์ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครศรีธรรมราช

98

ซีพี ออลล์ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครศรีธรรมราช โดยสำนักปฏิบัติการ 5 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม 5,000 ขวด และไข่ไก่ 5,000 ฟอง

นางเรณู พรตะโยธิน ผู้จัดการเขตพิเศษ สำนักปฏิบัติการ 5 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม 5,000 ขวด และไข่ไก่ 5,000 ฟอง ให้กับ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในเบื้องต้น ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายมุ่งมั่นยืนหยัดเคียงข้างชุมชนและสังคม ภายใต้ปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน