โรตารีสากลมอบเครื่องมือแพทย์ช่วยผู้ป่วย

156

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบหมายให้ พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วย ร่วมรับมอบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 12 เครื่่อง มูลค่า 1,500,000 บาท ณ ห้องสมุด ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมี น.ส.สุทธิกัญญา ไทยเพ็ชร นายกสโมสรโรตารีธนบุรี (Rotary Club of Dhonburi (Thailand), RI District 3350 (Thailand), RI District 2550 (Japan) Rotary Club of Tokyo North (Japan), Rotary Club of Taichung Northwest (Taiwan) และ น.ส.เกศแก้ว ฉายพันธ์ นายกสโมสรโรตารีบ้านโป่ง ภาค 3330 พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกสโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี และสโมสรโรตารีนครปฐม ร่วมกันมอบ พร้อมมีการจัดอบรมการป้องกันโรคหัวใจให้แก่ชุมชนบ้านโป่ง ต่อมาได้เดินทางไปมอบหนังสือเสริมปัญญา มูลค่า 140,000 บาท และถังน้ำจำนวน 1,000 ลิตร ให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน