ผบ.กองกำลังบูรพาลุยชายแดนสกัดเข้มลอบเข้าเมือง

168

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ธ.ค. 63 ที่บริเวณจุดตรวจ อ.20 ของกองร้อยทหารพรานที่1201 หน้าด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พร้อมคณะฯได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ จนท.จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในการตรวจคัดกรองป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึกฯ,พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว และ ร.ต.ธิติวุฒ ยีนุช ผบ.ร้อย ทพ.1201 นำ จนท.ด่านศุลกากรอรัญประเทศ,จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อรัญประเทศ พร้อมทั้ง จนท.ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มาร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พร้อมคณะฯได้เดินเท้าเยี่ยมชมการปฏิบัติของ จนท.ในการตรวจคัดกรองบุคคล และยานพาหนะที่เข้าประเทศไทย ที่ด่านความคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บริเวณจุดคัดกรอง ด่าน ตม.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมทั้งร่วมซักถามการตรวจคัดกรองและการคัดแยกกลุ่มบุคคลในการป้องกันและสกัดไวรัสโควิด-19 จาก จนท.สายงานต่างๆอย่างละเอียด พร้อมทั้งแนะนำให้ จนท.ร่วมกันตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ไวรัสโควิด-19 กลับเข้ามาระบาดในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว

นอกจากนี้ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้เน้นย้ำให้ จนท.ฝ่ายความมั่นคงทั้ง ชค.กรม.ทพ.12,ตม.จว.สระแก้ว,สภ.คลองลึก และ จนท.ฝ่ายปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้พื้นที่สระแก้ว เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจติดมากับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยแล้วมาแพร่ระบาดสู่ชาว จ.สระแก้ว ได้

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/ รายงาน