“ไทยทำ”1-10ธ.ค.นี้เกษตรกำแพงแสน

141

กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง สอท. และ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงาน ThaiTAM 2020 (ไทยทำ 2563)ส่งเสริมสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดโลกเพิ่มช่องทางการเจรจาการค้าออนไลน์ สร้างมูลค่าการค้ากว่า 250 ล้านบาท

4 ธ.ค.63 / ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานใน พิธีเปิดงานฯ ได้กล่าวถึงการจัดงานนี้ว่า “งานThaiTAM เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงถึงศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดัน การเกษตรของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมีการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรรมของไทย และต่อยอดสร้างเป็นสินค้าส่งออกที่นำเงินตรามาสู่ประเทศ”งานนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร ตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยี เกษตรกร ไปจนถึงนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24

ด้านนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจรจาการค้าโดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรองรับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ในปีนี้ มีผู้ส่งออกเข้าร่วมกว่า 30 บริษัท และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 50 ราย เช่น ประเทศไนจีเรีย, กานา, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, แทนซาเนีย, อียิปต์, แอฟริกาใต้, อินเดีย และบังกลาเทศ  ผลการเจรจาในวันแรกได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีจำนวนคู่เจรจา 96 คู่ จากการนัดหมายเจรจาการค้าล่วงหน้าตลอดการจัดงานจำนวน 333 คู่ ซึ่งจะเกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท” ทั้งนี้ การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค –ก.ย.) มีมูลค่า 23,620 ล้านบาท (ประมาณ 749.84 ล้านเหรียญ) การส่งออกเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่า 3,190 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงการจัดงาน ThaiTAM ว่า   “งาน ThaiTAM เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงส่วนหนึ่งของ  งานเกษตรแฟร์ ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2540 และเมื่อปี 2550 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมจัดงาน ในปีนี้จัดงานเป็นปีที่ 24 แล้ว โดยเริ่มใช้ชื่อ ThaiTAM เมื่อปี 2556 ผู้เข้าชมงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และประชาชนทั่วไป”

งาน ThaiTAM 2020 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน