ใช้โซเชียล หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.สระแก้ว

334

การหาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว และ ส.อบจ.สระแก้ว ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. 63 นี้ แต่การออกหาเสียงของผู้สมัครในพื้นที่ จ.สระแก้ว กลับดูเงียบเหงามีแต่การติดป้ายหาเสียงตามข้างถนน ส่วนการลงเดินพบปะขอคะแนนเสียงกับประชาชนแทบไม่มีให้เห็นไม่เหมือนการเลือกตั้งต่างๆที่ผ่านมา แต่ความคึกคักไปอยู่ในโลกโซเชียลแทน เพราะผู้สมัคร นายก.อบจ.และ ส.อบจ.สระแก้ว ได้เน้นหาเสียงแนวใหม่สู่คนรุ่นใหม่ ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้หลากหลายกลุ่มโดยไม่ต้องเดินออกหาเสียง ไม่ต้องเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ดังนั้นทั้งในกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊ก ในกลุ่มของจังหวัดสระแก้ว จึงมีแต่การหาเสียงของผู้สมัคร มีทั้งการลงประวัติ แนะนำตัว แนะนำแนวนโยบายมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ทำให้การหาเสียงจึงไปคึกคักในโลกโซเชียลซึ่งมีทั้งการอัดเทปทำสปอร์ตลงในกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊ก และการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์การลงพบปะประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครเอง

ดร.สมาน บูชารัตนชัย ผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว เบอร์2 อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ใช้โลกโซเชียลในการหาเสียงเป็นหลัก โดยเผยว่าปัจจุบันโลกโซเชียลกำลังมาแรงคนส่วนใหญ่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตหมดแล้วทั้งชาวไร่ชาวนา พ่อค้า แม่ค้า แม้แต่กรรมกรยังเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแล้ว ดังนั้นเมื่ออินเตอร์เน็ตมีบทบาทกับชีวิตประจำวันกับทุกคนทั้งได้ความรู้และความบันเทิงดังนั้นการหาเสียงยุคนี้จึงต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเต็มที่เพราะอินเตอร์เน็ตอยู่ในมือถือของทุกคนอยู่แล้ว และเชื่อว่าอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลสามารถนำเสนอทั้งแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และก็เป็นช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนได้ตลอดเวลา ซึ่งผลตอบรับทางอินเตอร์เน็ตดีมาก

นางขวัญเรือน เทียนทอง ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.สระแก้ว เบอร์3 และ นายกฤษณ สุนทรกิจพานิชย์ ผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 1 ถึงแม้จะอายุมากแล้ว แต่ก็ยังให้ทีมงานใช้โลกโซเชียลในการหาเสียงและอัพเดตภาพการลงพื้นที่หาเสียงเป็นบางครั้งนำมาลงอัพเดตให้ประชาชนในโลกโซเชียลได้เห็นการลงพื้นที่หาเสียงด้วยเหมือนกัน

ทางด้านพ่อค้า แม่ค้าชาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เผยว่าการใช้โลกโซเชียลดูแนวนโยบายของผู้สมัครต่างๆได้ง่ายขึ้นอยู่ตรงไหนก็ดูได้ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ เพราะแต่เดิมผู้สมัครมาเดินหาเสียงเราทำการค้าขายยุ่งๆก็ไม่ได้ฟังหรือสนใจนโยบายอะไรเลย แต่เมื่อมีโลกโซเชียลเวลาว่างๆก็สามารถเปิดดูนโยบายของผู้สมัครได้

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน