มท.2 ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ช่วยน้ำท่วม

155

3 ธ.ค.63 เวลา.09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย มีนายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช  นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 นายอุดมพร  กาญจน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้อนรับและรายงานสถานการณ์

 จากนั้น รมช.มหาดไทย ขึ้นรถบรรทุกยูนิม็อกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากบริเวณถนนทางเข้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร รถ เล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่โรงเรียนวัดโทเอก ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพประมาณ 200 ครัวเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 104 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยในนามของรัฐบาล ต่อจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร  โดยได้ลงเรือท้องแบนไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วย สำหรบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประสบภัยเต็มพื้นที่ ได้จัดเตรียมศูนย์อพยพชั่วคราวไว้ 10 แห่ง มีผู้อพยพเข้าไปอยู่แล้ว 9 แห่ง ประมาณ 2,000 คน

นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ แต่ที่หนักสุดมี 7 อำเภอ ถือว่าหนักสุดในรอบ 50 ปี มี ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทุกคน จึงให้ตนลงมาตรวจเยี่ยมให้กำลังก่อน ในส่วนด้านความช่วยเหลือนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกล อุปกรณ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต่าง ๆ ที่ไม่มีพื้นที่ประสบภัย ให้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนแล้ว พร้อมดูแลในเรื่องอาหารการกิน อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยไม่ต้องกังวลในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหาย ขณะนี้ขอให้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน ต้องดูแลชีวิตให้ดีก่อน ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายถ้าถ่ายรูปได้ก็ขอให้ถ่ายเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังหลังน้ำลดต่อไป

ส่วนระดับน้ำในเขตเทศบาลฯหลายจุดระดับน้ำยังท่วมสูง เช่น ถนนเทวบุรี ถนนกะโรมหรือถนนหัวอิฐ บริเวณตลาดท่าเรียนถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนศรีธรรมราช และถนนราชดำเนินบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส่วนถนนซอยต่าง ๆ ส่วนใหญ่น้ำยังท่วมสูงรถผ่านไม่ได้

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน