ธสน.เยี่ยมชมกิจการ Southern Group

106

ธสน.เข้าเยี่ยมชมกิจการลูกค้าในเขตภาคใต้ “เซ้าเทิร์น พอร์ท” ของกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ 

3ธ.ค.63 / คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( ธสน.) นำโดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ  เข้าเยี่ยมชมกิจการลูกค้าในเขตภาคใต้  รวมทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้า “เซ้าเทิร์น พอร์ท” ของกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป ที่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับและนำชมกิจการ

การลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าของธสน.ครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออก  อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ธสน.ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่วางไว้เมื่อเร็วๆนี้