“ประเพณีบุญปราสาทข้าว” ครั้งที่ 4 ของชาวตำบลบ้านเสี้ยว

190

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 63 นายสาทิต  บุญสีไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บ้านเสี้ยว  เปิดเผยว่า  “งานบุญปราสาทข้าว” ขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร ถวายพระแม่โพสพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ที่วัดบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5  ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอฟากท่า พร้อมด้วย นายภัทรพงศ์  ปัญญาสงค์ (กำนันแกว) กำนัน ต.บ้านเสี้ยว และนายสาทิต  บุญสีไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บ้านเสี้ยว พร้อม ผู้นำท้องที่  ประชาชน เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้

นายภัทรพงศ์  ปัญญาสงค์ (กำนันแกว) กำนัน ต.บ้านเสี้ยว  กล่าวว่า งานประเพณีบุญปราสาทข้าว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 63 โดยชาวบ้านตำบลบ้านเสี้ยว ร่วมกับอำเภอฟากท่า ผู้นำท้องที่ ได้จัดงานบุญประสาทข้าวกันเอง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามแห่งเดียวในจังหวัดภาคเหนือ เพื่อรำลึกถึงพระแม่โพสพ เชื่อมวิถีชาวนากับวิถีชุมชน และเป็นการต่อยอดการสร้างรายได้ในชุมชน   เป็นการพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ งานบุญกองข้าวเปลือกเดิม ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า ซึ่งจะจัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการรำลึกและบูชาพระแม่โพสพ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่ได้มีอาหารหล่อเลี้ยงชีพตลอดมา โดยร่วมกันนำข้าวเปลือกมาทำพิธีสู่ขวัญข้าว จึงเกิดการทำเป็นปราสาทข้าวจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมภายในงานมี ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ชมความงดงามของปราสาทข้าว มีการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์  รำวงย้อนยุคคณะจันทร์เพ็ญ หมอลำซิ่งจอมพลโปรโมชั่น การประกวดไก่ชน การแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ  การแข่งขันฟุตบอล และสามารถเลือกซื้อสินค้าของชุมชน ท้องถิ่น สินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน และผ้าทอมือที่มีความวิจิตรงดงาม และตลอดงานทั้งวัน 3 วัน 3 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2563

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน