นายกรัฐมนตรีสั่งช่วยเหลือประชาชนถูกน้ำท่วมภาคใต้

168

ชลประทาน ตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า)”

3ธ.ค.63/ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนปัจจุบันมีหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ฝนตกหนักในพื้นที่ โดยกรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในด้านต่างๆ

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และการบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ กรมชลประทาน จึงจัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า)” ขึ้น  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่  15  และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 16 เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ตลอดประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินความต้องการและความจำเป็นเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน