“อัครเดช” เร่งพัฒนาเขื่อนเป็นแหล่งเก็บน้ำ สันทนาการ

167

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส่วนราชการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชน หลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องถนนสาย รบ.2014 เชื่อมต่อระหว่าง ต.เบิกไพร กับ ต.หนองปลาหมอ ชำรุดและไม่มีไหล่ทาง เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำจะท่วมขังบริเวณไหล่ทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรกับผู้ที่สัญจรไปมา อยากขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยพิจารณาดำเนินการเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปดูแล พร้อมขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณบนถนนสาย นฐ. 3059 จุดตัดที่ กม.13+700 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ปัจจุบันจุดตัดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ฝากถึงกรมทางหลวงชนบท โดยความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท จ.นครปฐม สังกัดกระทรวงคมนาคม ช่วยพิจารณาดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วย และเดินหน้าโครงการพัฒนาเขื่อนบริเวณแม่น้ำแม่กลองสายเก่าพื้นที่ ต.คุ้งพยอม เนื่องจากแม่น้ำแม่กลองในปัจจุบันมีบางจุดเกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ำ ทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดตื้นเขินและรกร้าง จึงขอให้ทางกระทรวงมหาดไทย ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและสันทนาการต่อไปในอนาคต.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน