ราชภัฏเมืองคอนเปิดตัวโครงการจ้างงาน

98

ดร.สมปอง   รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชกานแทนอธิการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อม ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผช.อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่นและคณะร่วมแถลงข่าวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดแถลงข่าวเปิดรับเจ้าหน้าที่โครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (นักจัดการทางสังคม มรภ.นศ.) จำนวน 600 อัตรา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล  มหาวิทยาลัย) ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ดร.สมปอง กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพชีวิต และสุขภาวะของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมาย ชัดเจน มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบและบูรณาการ (System Integrator)

สำหรับช่องทางการสมัคร ผู้ที่สนใจสมัครโครงการ  สามารถสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ และ 2) ส่งใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต online (Google Form) ได้ที่ https://forms.gle/ pfLBkys6Hj2X81kHA หรือสแกน QR code ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน