ด่านอรัญฯคัดกรองเข้ม6คนไทยกลับจากกัมพูชา

111

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 ธ.ค. 63 ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บริเวณจุดคัดกรองด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายธนกฤต สายสิญจน์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อรัญประเทศฯร่วมกับ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว, ร.ต.ธิติวุฒ ยีนุช ผบ.ร้อย ทพ.1201(ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1201) และ พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึกฯ สนธิกำลังตรวจคัดกรองคนไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา เข้าประเทศไทย ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 6 คน เป็นชาย 3   คน หญิง 3 คน ตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วัดอุณหภูมิร่างกาย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามร่างกายและกระเป๋าสัมภาระ พร้อมทั้งตรวจเอกสารการเดินทางและเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลกัมพูชา ก่อนให้กรอกประวัติและคำยินยอมให้ทำการกักตัวเป็นเวลา14วันในสถานที่รัฐจัดให้

นอกจาการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว แล้วพื้นที่แนวชายแดนช่องทางธรรมชาติ จนท.ก็วางมาตรการป้องกันเข้ม โดย พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ได้สั่งการให้ ร.ต.ธิติวุฒ ยีนุช ผบ.ร้อย ทพ.1201 นำกำลัง จนท.ทหารพรานออกทำการลาดตะเวณเข้มป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติ บริเวณท้ายตลาดโรงเกลือ และ พื้นที่โดยรอบ ด่านพรมแดนคลองลึกฯซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา และแรงงานไทยในกัมพูชาที่หลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองโรคจาก จนท.ประจำด่านฯเพื่อหลบเลี่ยงการกักตัว14วัน

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์   จ.สระแก้ว/รายงาน