“พล.อ.ประยุทธ์”เยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน

192

“เฉลิมชัย”ติดตามนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เผยพร้อมสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรสู่ช่องทางตลาด

3ธ.ค.63/ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ ณ หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวต้อนรับ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์กล่าวรายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล กิจกรรมทำเกลือสปา (ตนย่ำเกลือ) การทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าว (SYRUP) การบริหารจัดการน้ำสะอาดคลองผีหลอก บ้านพักริมคลองโฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านคลองวัว ณ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองวัว ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 กล่าวรายงานการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านคลองวัว และกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปกล้วยหักมุก การทำน้ำมันมะพร้าวอโวคาโด และการทำมะพร้าวแปรรูปครบวงจร

ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร ซึ่งการนำมาสินค้ามาแปรรูปจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด และสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน