มอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน

89

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนในโครงการ  “ศาสนาบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนมุสลิม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

2ธ.ค.63/นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่เยาวชนผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 2 แก่เยาวชนจำนวน 20 คน ในโครงการ  “ศาสนาบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนมุสลิม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (กลุ่มอัลอิศลาหุ้ลมุญตะมะอีย์)  โดยมี นายสุริยนตร์ โสตถิทัต ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้