อพท.6 เปิดตัว 12 ผลิตภัณฑ์ “น่าน เน้อเจ้า”

193

30 พ.ย.63 ที่ โฮเจ้าฟองคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานปิดกิจกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า” กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และของที่ระลึก และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)ทั้งนี้ โดยมี นายสุขสันต์ พ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. กล่าวรายงาน ถึงแนวคิดและที่มาของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้แทนชุมชนและสื่อมวลชนท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามและร่มรื่นของโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเก่ารูปทรงสถาปัตยกรรมน่าน ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ที่มีอายุกว่า 200 ปี

ผลิตภัณฑ์ 12 ชิ้น ที่นำมาจัดแสดงในกิจกรรมเปิดตัวครั้งนี้ได้แก่ 1.น้ำตาลร้อยโบราณ โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2. น้ำพริกมะแขวน โดย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัด 3 สบู่ผสมเกลือสินเธาว์ภูเขา โดย ชมรมส่งเสริการท่องเที่ยวโดยชุชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 4. ผ้าปิดตาสมุนไพรใบเมี่ยง 5. หมอนอิงลายผ้าตาโก้ง โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนมูล-ตำบลดูใต้ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

 6, นาฬิกาลายตั๋วเมือง(อักษรธรรมล้านนา) โดย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  7 ที่รองแก้วลายเรือแข่งเมืองน่าน โด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  8 เตาอโรม่าดินเผาบ่อสวก โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 9. ต่างหูโคมมะเต้า / ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตื๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 10.กระเป้าผ้าทอลายบ่อสวก  11. กระถางตันไม้สานไม้ไผ่ โดยกลุ่มจักสานบ้านต้าม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 12 น้ำมันหอมสมุนไพร โดยกลุ่มสะป๊ะสุ่มไก่ ตำบลนาชาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร(Gastronomy Tourism) 6 สนทาง ประกอบด้วย ส้นทางที่ 1 กินอิ่มม่วนใจ เส้นทางที่ 2 เส้าะว่า หากิ๋น  เส้นทางที่ 3 กินข้าวสำรับเจ้า เส้นทางที่ 4 ทอตาโก้ง โฮงนา หลามปลานาชาว เส้นทางที่ 5 ชวนชิมของสวนม่วนวิถีริมน่าน เส้นทางที่ 6 สาวบ้านทุ่ง มุ่งสู่คุ้มเจ้า

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน