ม.มหาสารคาม ลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างห่างๆ ป้องกัน COVID-19

195

เมื่อ 1 ธ.ค.63 ที่บริเวณโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื้นที่ขามเรียง)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) โดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมนำ ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  นิสิตร่วมสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทยให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  เป็นข้าวหอมมะลิ105 ที่มีคุณสมบัติทนแล้งได้ดี เมล็ดข้าวสารใส หุงต้ม อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็มบนพื้นที่ 4.5 ไร่

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตามปกติแล้ว ในทุกๆ ปีจะจัดกิจกรรมด้วยความคึกคัก  มีบุคลากรนิสิตเข้าร่วมจำนวนมาก แต่งชุดแฟนซีสวยงาม พร้อมเต้นและฟ้อนรำตามจังหวะเสียงกลองยาวด้วยความสนุกสนาม แต่ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งดเว้นกิจกรรมดังกล่าว  จัดงานด้วยความพอดี พอเพียง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน