ลือสะท้าน!จังหวัดลำพูน

232

จริงปะ… “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแม่ของ “ส.ส.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล” ที่ จ.ลำพูน

30 พ.ย.63 /  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สุสานตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ได้มีการฌาปนกิจศพของ นางสม บุตรดา มารดาของนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.พรรคเพื่อชาติ โดยมีผู้มาร่วมงานทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายการเมือง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้มอบผ้าไตรเอกสำหรับทอดผ้าบังสกุลให้ ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิกาารพิจารณาศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎรนำมาร่วมในงาน  , พระธรรมกิตติเมธี ได้มอบผ้าไตรรองให้ พระครูปลัดกวีวัฒน์ นำมาร่วมในงาน ,พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ได้มอบผ้าไตรให้ นายธัชกร แต้ศิริเวช ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ นำมาร่วมในงานด้วย

อย่างไรก็ตาม ในพิธีฌาปนกิจศพนั้น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้าน เป็นตัวแทนอัญเชิญผ้าไตรของสมเด็จพุฒาจารย์ทอดผ้าบังสุกุลใหญ่  , นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา เป็นตัวแทนผ้าไตรของพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙ ,ดร.) วัดราชาธิวาสวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม  , นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ เป็นตัวแทนผ้าไตรของ พระอธิการสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ทอดผ้าบังสุกุล ฯลฯ

ขณะเดียวกัน ยังได้มีฝ่ายการเมืองที่สำคัญไปร่วมงาน เช่น  ส.ส.ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.สุชาติ อุสาหะ  ส.ส.รงค์ บุญสวยขวัญ  ส.ส.พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ส.ส.สุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา  ดร.อัสนีย์-ส.ส.ลินดา เชิดชัย ในครั้งนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สามเจ้าคณะจังหวัดร่วมทอดผ้าบังสุกุลในวันฌาปนกิจศพ นอกจากฝ่ายการเมืองฝ่ายฆราวาสมาร่วมกันอย่างคับคั่งแล้ว ฝ่ายสงฆ์นำโดยพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณณสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  รองเจ้าคณะภาค ๗ , พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  , พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน  และพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

ด้าน พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าที่ผ่านมาอาตมาเห็นผลงานของ ส.ส.เพชรวรรต ผู้แทนประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มาหลายงาน สามารถใช้เวลาอันสั้นในการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดัน ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์บนถนนสู่พระธาตุดอยสุเทพ ผลักดันพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันพระราชวังพ่อขุนเม็งรายในโครงการข่วงหลวงเมืองแก้ว ผลักดันโครงการพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์คือ ถ่ายโอนภารกิจพระราชวังเวียงกุมกาม อันเป็นพระราชวังแห่งแรกของพ่อขุนเม็งราย ให้เทศบาลท่าวังตาลที่เป็นคนท้องถิ่นที่รักบ้านเกิดเมืองนอนมาช่วยดูแลรักษาร่วมกับกรมศิลปากร อาตมาขออำนวยพรให้ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เจริญรุ่งเรืองและช่วยเหลือกิจการพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทัตตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เดิมอาตมาเป็นเจ้าคณะรูปแรกของอำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน อาตมารู้จักและสนิทคุ้นเคย กับ ส.ส.เพชรวรรต มานานแล้ว ท่านเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำดีเพื่อสังคม เป็นคนตรงไปตรงมา ซึ่งอาตมาพึงพอใจในผลงานของท่านเป็นอย่างมากในการที่ได้ทำดีช่วยเหลือพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เข้าไปเป็นกรรมาธิการการศาสนาฯ อาตมาขอฝากงานของพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และงานพุทธศาสนาระดับประเทศ กับคณะกรรมาธิการการศาสนาช่วยผลักดันและสนับสนุนให้พุทธศาสนาให้เฟื่องฟูรุ่งเรือง ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไปห้าพันปี

พระรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อาตมาต้องใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดเชียงราย มาจังหวัดลำพูน ด้วยการโดยสารรถยนต์ข้ามขุนเขากว่าสามชั่วโมง แต่ก็ยินดีที่จะมาร่วมงานฌาปนกิจศพ ของคุณแม่สม บุตรดา มารดาของ ส.ส.เพชรวรรต ด้วยเห็นความตั้งใจทำงานอย่างเป็นจริงเป็นจังในการจรรโลงพระพุทธศาสนา จากที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงราย ได้มีปัญหาที่ดินของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย ที่ยืดเยื้อมากว่าสามสิบปี และไม่มีท่าทีที่จะสามารถถ่ายโอนที่ดินพุทธมณฑลเชียงราย ที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มาเป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องของพุทธมณฑลเชียงรายได้สำเร็จ ทั้งๆ ที่ ทางคณะกรรมาการพุทธมณฑลเชียงรายได้สร้างถาวรวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นพระสิงห์รุ่นหนึ่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ที่พักสงฆ์ หอประชุม ฯลฯ

อย่างไรก็ดี จากข้อจำกัดของการโอนที่ดินที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้จึงไม่สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาสถานที่ได้อย่างเต็มที่  หลังจาก ส.ส.เพชรวรรต เข้ามาผลักดันเพียงเวลา 3 เดือนปรากฏว่าเรื่องผ่านขั้นตอนมาเป็นลำดับและในขณะนี้เป็นวาระสุดท้ายที่เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ที่ตนมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นสักขีพยานว่า บุคคลที่ตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและอนุโมทนาในทุกภารกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มีข่าวลือว่า อดีตนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้มาร่วมงานสวดในงานบำเพ็ญกุศลให้ นางสม บุตรดา มารดาของ ส.ส.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล นั้น ส.ส.เพชรวรรต ได้กล่าวว่า “เป็นข่าวไม่จริงทั้งหมดครับ ด้วยในวันดังกล่าวคือวันที่ 29 พ.ย. 63 เป็นวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม ท่านนายกทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นเจ้าภาพจริงแต่ท่านไม่ได้มาด้วยตนเองเพียงแต่ส่งตัวแทนของท่านมาร่วมงาน เพราะขณะนี้ท่านยังติดภาระกิจที่ยุโรปอยู่จึงไม่สามารถมาร่วมงานได้”

ขณะเดียวกัน ในวันงานได้รับเกียรติจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดังมาเทศนาให้ความรู้กับประชาชน พร้อมกันนั้นในกิจกรรมสวดพระอภิธรรมได้มีพระสายธรรมยุติกนิกายและสายมหานิกาย มาร่วมกิจกรรมสวดพระอภิธรรมอย่างพร้อมเพรียง เช่น พระเมธีธรรมาจารย์,รองศาสตราจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น สิ่งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับวงการสงฆ์ไทย