“เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน”ครั้งที่ 11

208

เมื่อวันที่  30 พ.ย.63 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) เปิดเผยว่า เขื่อนสิริกิติ์ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน 9 กิโลเมตร แบ่งเป็น รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, 19 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าเส้นชัยชายลำดับที่ 1 – 3 และหญิงอันดับที่ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นรับโล่รางวัล ประเภท Fun Run 6 กิโลเมตร ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าเส้นชัยชายลำดับที่ 1 – 10 และหญิงอันดับที่ 1 – 10 รับโล่รางวัล สำหรับการวิ่ง 3 ประเภทนี้จะได้รับเสื้อยืด และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย และประเภทเดินการกุศล 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุและเพศ ค่าสมัคร 500 บาท (รับเสื้อยืดที่ระลึก) สำหรับรางวัลพิเศษ รุ่น VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท และรางวัลแต่งกายแฟนซี สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 20 รางวัล รับของที่ระลึก

อขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเขื่อนสิริกิติ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรายได้จากการจัดงานเพื่อนำไปเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์ และ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้กิจกรรมในปีนี้สามารถรับผู้สมัครทุกรุ่น รวมได้เพียง 500 คน โดยเปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้สมัครเต็มจำนวนทุกประเภท สำหรับการรับเสื้อและหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) รับได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 05.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เรือนน้ำพุเขื่อนสิริกิติ์ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กฟผ. สนับสนุนอีกด้วย

ทั้งนี้ภายในเขื่อนสิริกิติ์มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีจุดถ่ายภาพที่หลากหลาย แวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และอากาศที่บริสุทธิ์ โดยนักวิ่งจากทั่วประเทศจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติตลอดเส้นทาง สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก มีบริการสถานที่กางเต็นท์ และห้องน้ำสำหรับนักวิ่งที่นำเต็นท์มาเอง บริการน้ำดื่มทุกระยะทาง 2.5 กิโลเมตร บริการที่จอดรถ บริการรับฝากของ แพทย์และพยาบาลตามจุดบริการตลอที่ดเส้นทางวิ่ง พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์ /รายงาน