กลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

81

นางสาวกนกพร  มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ขวา) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหารในเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค และโครงการ ริเวอร์เดล มารีน่า รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล โดยข้าวมาบุญครองได้ยกระดับ และพัฒนาโรงงานเพื่อร่วมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมรักษาความสมดุลไปพร้อมกับการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อเร็ว ๆ นี้