บางกอกแอร์เวย์ส เปิดมุมบริการของว่าง สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด

99

กรุงเทพฯ / 30 พฤศจิกายน 2563 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเปิดให้บริการมุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยที่สนามบินสุโขทัย จะเปิดให้บริการในเวลา 07.30 น. – 09.35 น. และ 15.30-17.30 น. ส่วนที่สนามบินตราด จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.10-13.10 น. (เวลาเปิด-ปิด อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มาใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้โดยสารสามารถอ่านรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติและการให้บริการสำหรับผู้โดยสาร ณ ห้องรับรองผู้โดยสารฯ ได้ที่ https://bit.ly/3j9eono หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลา 08.00 น. – 20.00 น.

สำหรับการเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ ท่าอากาศยานอื่นๆ เพิ่มเติม ทางสายการบินฯ จะเเจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป