“เฉลิมชัย”เคาะบ้าน“เชียงใหม่เฟรชมิลค์”

118

รมว.เฉลิมชัย เยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด ปลื้ม!รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน

30พ.ย.63/นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด โดยได้เยี่ยมชมร้านนม Fresh & Mild ซึ่งเป็นร้านนมที่ได้นำผลิตภัณฑ์นมจากฟาร์มและสหกรณ์โคนมมาจำหน่ายแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการแปรรูปนม รวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย และการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ถือเป็นตลาดรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร ปัจจุบันมีการรับซื้อน้ำนมดิบกว่า 130 ตัน/วัน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการรับซื้อน้ำนมดิบ 48,240 ตัน จากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน เพื่อนำไปผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ นม UHT และผลิตภัณฑ์ “นมคุณภาพสูงล้านนา”

สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนในการนำผู้ประกอบการและเกษตรกรเข้ารับการอบรมในโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” จนได้รับรางวัลต่าง ๆอีกทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดนิทรรศการในงานของภาครัฐ เช่น โครงการตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ งาน THAIFEX 2018 และงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 100 ปี  ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน