“วันวชิราวุธ” วันก่อตั้งลูกเสือไทย

208

ชมรมคนรักเมืองเก่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 6 สดุดีการก่อตั้งลูกเสือไทย​ ในวันพฤหัสบที่​ 26​ พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.​

30พ.ย.63/ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและลูกเสือไทย ซึ่งถือเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และด้วยเหตุนี้เอง รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม ประธานชมรมคนรักเมืองเก่า จึงได้เรียนเชิญพี่น้องสมาชิกชมรมฯร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการก่อตั้งลูกเสือไทย​ ในวันพฤหัสบที่​ 26​ พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.​ ซึ่งมีการถวายราชสักการะ​ ณ.​อนุสาวรีย์ของ​รัชกาลที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือเมืองเก่า​ กำแพงแสน​ จังหวัดนครปฐม​

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พี่น้องสมาชิกชมรมคนรักเมืองเก่า ได้เดินทางมาพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยใช้เวลาประมาณ​ 1​ ชม. จึงเสร็จพิธีเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม หากหวนรำลึกย้อนกลับไปมองอดีตอันทรงคุณค่าต่อประเทศชาติ บ้านเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทั้งด้านคมนาคม การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี และที่คนไทยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก คือพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเอง ในหมู่บ้านหรือชุมชนตนเองได้

ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ อีกทั้งภายหลังได้มีหลักฐานว่า วันสวรรคตแท้จริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน