สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่ 10

146

วันที่ 29  พ.ย.63   นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผวจ.ระยอง เป็นประธานงานแถลงข่าว  สมาคมเพื่อนชุมชน เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างยั่งยืน มี นายวริทธิ์  นามวงษ์  นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมผู้บริหาร สมาชิก 17 กลุ่มบริษัท และ ชุมชน ร่วมงานที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ของ 5 บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 17 กลุ่มบริษัท  เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับสูงสุด เพื่อให้ระยองเป็นเมืองต้นแบบ “ เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ของประเทศไทย  ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาและสุขภาพ  การดูแลสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่าน 10 โครงการ ได้แก่ โครงการ Eco Factory สู่ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบล เชิงนิเวศ  โครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน  โครงการบุคลากรทางการแพทย์  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน โครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม.  โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์  โครงการทุนปริญญาตรีและทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน  โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว  โครงการแผนฉุกเฉินชุมชนและเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก  โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ เพื่อนชุมชนธรรมศาสตร์โมเดล  มีวิสาหกิจชุมชนจากการพัฒนาจำนวน 38 กลุ่ม สร้างรายได้รวมในช่วงเวลา 5 ปี มากกว่า 50 ล้านบาท ได้รับรางวัลด้านระบบนิเวศของวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก EFMD เป็นรางวัลระดับโลกที่เราภูมิใจ

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน