กทม.เร่งปั้นเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแดนสวรรค์

240

ผู้ว่าฯ อัศวิน สำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ หวังสร้างเป็นแดนสวรรค์ชาวกรุงดึงนักท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันงดงามมานานกว่าร้อยปี

29พ.ย.63/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางวาสนา ขวัญเมือง ภรรยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมสำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ “ยลป้อมมหากาฬยามสายัณห์…ในวันดอกไม้บาน” และ “ล่องนาวาชมไฟตระการ ณ โบราณสถานคลองโอ่งอ่าง” โดยเยี่ยมชมสวนดอกไม้ประจำฤดูกาล และรับชมการแสดงการละเล่น “รีรีข้าวสาร” ในลานสวนดอกไม้ ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะฯ เดินทางไปยังท่าเรือสะพานหัน และลงเรือสำรวจเส้นทางจากท่าเรือสะพานหันไปยังท่าเรือสะพานดำรงสถิต เพื่อทดลองเส้นทางล่องเรือท่องเที่ยวชมไฟประดับตามแนวโบราณสถานคลองโอ่งอ่าง พร้อมรับชมขบวนเรือสาธิต “การแสดงเพลงเรือ” ของวันที่ 28 พ.ย. 2563 เวลา 17.00 น.

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบเรือคายัค รุ่น GEMINI จาก บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด โดยมี นายปกป้อง เขียวหวาน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนในการมอบ เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ ท่าเรือสะพานดำรงสถิต ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะฯ ได้เดินเยี่ยมชม “ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง” พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าได้จัดทำทุ่งดอกไม้หลากสีสันภายในสวนป้อมมหากาฬ โดยนำดอกไม้ที่มีสีสันสดใส และเหมาะกับสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชนิด รวมจำนวน 57,700 ต้น ประกอบด้วย บานชื่น สร้อยไก่ ดาวเรือง ดาวเรืองฝรั่งเศส คอสมอส แพงพวยเลื้อย แพงพวยฝรั่ง แวววิเชียร พิทูเนีย และกล้วยไม้หวาย มาปลูกเป็นลวดลายสวยงาม แปลงโฉมสวนป้อมมหากาฬเป็นสวนดอกไม้เต็มพื้นที่ 4 ไร่ 300 ตารางวา ซึ่งทุ่งดอกไม้จะบานเป็นเวลาประมาณ 45 วัน หรือบานจนถึงประมาณต้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ระหว่างเวลา 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน และเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง” แวะชิมอาหารอร่อย จับจ่ายสินค้าต่าง ๆ รับชมรับฟังดนตรีและการแสดงเปิดหมวก ถ่ายรูปคู่กับคอสเพลย์ รูปภาพสตรีทอาร์ต รูปภาพเรืองแสง และกิจกรรมพายเรือคายัค หรือเล่นซับบอร์ด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดหาเรือคายัค เพื่อให้ประชาชนยืมฟรี พร้อมจัดเตรียมเสื้อชูชีพ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือตลอดกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเที่ยวชมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าตั้งใจมุ่งพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม ตลอดจนมุ่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งการพัฒนาคลองนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้คลองสายต่าง ๆ และนักท่องเที่ยว ในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูล คราบน้ำมัน หรือน้ำเสียต่าง ๆ ลงคลอง เพื่อให้ทุกคลองในกรุงเทพฯ ใสสะอาด และสวยงามอย่างยั่งยืน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน