แม่ฮ่องสอนผลิตถ้วยจานจากวัสดุธรรมชาติ ใบตองตึง/กาบหมาก

313

นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ นายสมศักดิ์ แก้วศรีนวล จนท.มูลนิธิรักษ์ไทย นางนงนุช ใจตา ประธานแม่บ้าน ต.อมก๋อย นำ สมาชิก ทต.อมก๋อย พร้อมกลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมศึกษาดูงาน การผลิตถ้วยจาน จากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ใบตองตึง ใบกาบหมาก ซึ่งมีวิทยากรจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนของหมู่บ้านฯให้การต้อนรับ และแนะนำสอนขั้นตอนในการผลิตถ้วยจานให้ความรู้ ประโยชน์ ของวัสดุจากธรรมชาติ และการรีไซเคิลกระดาษแข็ง ณ กองทุนหมู่บ้าน บ้านห้วยวอก หมู่ 2 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ประธาน กทบ.บ้านห้วยวอก  กล่าวว่า การทำโครงการผลิตถ้วยจานจากวัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม ลดโลกร้อน รักษ์ป่ารักษ์โลก และช่วยแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่รณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกกันอย่างจริงจังและใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน พร้อมใส่อาหารได้อย่างปลอดภัย และที่สำคัญใบไม้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเอง ในอีกทางหนึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านมีงานทำมีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว สำหรับกองทุนหมู่บ้านฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ประชารัฐ) และน้ำดื่มคลาสสิค ร่วมสนับสนุนน้ำแข็ง/น้ำดื่ม ในการอบรมการทำผลิตภัณฑ์  สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือขอเข้าร่วมศึกษาดูงานได้ที่ กทบ.บ้านห้วยวอก โทร 0816280780 /0818843817

ทั้งนี้ นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย กล่าวว่าการผลิตถ้วยจานจากวัสดุธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะใช้สำหรับ ใส่ขนม  อาหารจัดเบรค ผลไม้ ใส่ข้าว  อาหารแห้ง เพื่อเป็นการสนองตามนโยบายของรัฐบาล ทาง ทต.อมก๋อย ตั้งใจลดละเลิกการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟม เพื่อเป็นการลดโลกร้อน และลดปัญหาหมอกควัน พร้อมทั้งเป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเดิมทาง ทต.อมก๋อย ได้ศึกษาและทางกลุ่มแม่บ้านได้ทดลองทำมาบ้างแล้วแต่ยังใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม ทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร หลังจากที่ได้พาคณะมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ พร้อมจะนำไปต่อยอดและสนับสนุนการผลิตถ้วยจานจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน