ชมรมตำรวจนอกราชการน่านจัดคอนเสิร์ตการกุศล

145

วันที่ 28 พ.ย.  เวลา 18.30 น. ที่ ห้องประชุมน้ำทอง  โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน  พ.ต.อ.ประยูร  ชำนาญคง  ประธานชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน พร้อม  พ.ต.อ.อดุลย์ กัปกัลป์ รองประธาน / พ.ต.ท.ประจักษ์ เพชรนิ่ม รองประธาน / พ.ต.ท.วัลลภ ชอบขุนทด ที่ปรึกษา / พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ตันติวัฒน์ ที่ปรึกษา ชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตการกุศลโครงการ “ เราไม่ทิ้งกัน ชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน ” โดยมี สื่อมวลชน  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ประกอบการ  ทุกภาคส่วน ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมงาน  มีการแสดงของวงดนตรี “ ธัญญ่า  อาร์สยาม “ และการแสดงของคณะ “ น้องกาว  สาวรำวงน่าน  เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ ที่ขาดแคลนแก่เพื่อนสมาชิกในชมรม และ เพื่อใช้ในการบริหารและดำเนินการของชมรมฯ ซึ่งในการดำเนินการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน