ปิดกั้นแพทย์แผนไทยห้ามใช้ดอกกัญชา-กัญชง

227

“รฎาวัญ” ชี้ ปลดล็อกกัญชา-กัญชง แต่ห้ามใช้ดอก ปิดกั้นแพทย์แผนไทยใช้ได้แค่ขยะไร้ผลทำยาคุณภาพ จี้ สธ.ประกาศให้ชัดจะทำอย่างไรกับดอกถ้าห้ามใช้

28พ.ย.63/ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติปลดล็อกพืชกัญชา-กัญชง สามารถนำส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยจะเสนอให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนามโดยเร็วที่สุด และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“ตนมีความเห็นว่า มติดังกล่าวนี้มีการยกเว้นไม่ปลดล็อกส่วนที่เป็นดอกกัญชา-กัญชง ประชาชนจะใช้ดอกไม่ได้เลย ทั้งๆที่เป็นส่วนที่มีสรรพคุณสูง จะใช้ได้แค่ใบ กิ่งก้าน ลำต้น และรากที่มีสรรพคุณไม่ดีเท่ากับดอก ตนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ปลดล็อกทุกส่วนรวมทั้งดอกด้วย จากข้อมูลการแพทย์แผนไทยมี 16 ตำรับยาสมุนไพรไทยที่จะใช้ดอกกัญชา-กัญชงเป็นส่วนผสม แต่จะมี 1 ตำรับยาที่ใช้ใบเป็นส่วนผสมคือยาที่ใช้กับเด็กๆเท่านั้น” นางรฎาวัญ กล่าว

นางรฎาวัญ กล่าวว่า หากกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชง แต่ยังล็อกดอกไว้ จะทำให้ประชาชนสับสนแน่นอน เมื่อปลูกต้นแล้วเก็บใช้ แต่ใบ กิ่งก้าน ลำต้น และราก แล้วจะให้เอาดอกไปไว้ที่ไหน ถ้าเก็บเอาไว้จะมีความผิดหรือไม่ หรือ อ.ย.จะเป็นผู้รับซื้อดอกไปใช้แล้วจะรับซื้อจากประชาชนทุกรายอย่างเสมอภาคทั่วถึงหรือไม่

“กระทรวงสาธารณสุข ควรดำเนินการเรื่องการปลดล็อกกัญชา-กัญชงทุกส่วนรวมทั้งดอก เพราะการอนุญาตให้ประชาชนปลูกต้นกัญชา-กัญชงแล้วให้ใช้ส่วนอื่นๆยกเว้นดอกก็เหมือนกับให้ประชาชนใช้ส่วนที่เป็นขยะเท่านั้น และหากจะส่งเสริมการแพทย์แผนไทยผสมกัญชา-กัญชงจริง จะต้องไม่มีข้อยกเว้นการใช้ดอกมาผลิตเป็นยา และผลิตภัณท์อื่นๆด้วย นอกจากนี้ สธ.จะมีมาตรการอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมาย และตกเป็นเครื่องมือการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะอาศัยช่องโหว่กฏหมายแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และที่สำคัญรัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงและสมุนไพรไทยได้อย่างสะดวกเต็มที่ ไม่ใช่เป็นการควบคุมอย่างเข้มงวดจนทำให้ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยพลาดโอกาสดีในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปอย่างน่าเสียดาย”นางรฎาวัญ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน