ส.ส.ราชบุรี ปรับปรุงสภาพถนนช่วยชาวบ้านเดือดร้อน

115

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง พร้อมด้วย นายสมบัตร จินสิน นายก อบต.คุ้งพยอม พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พงศ์ประภาอำไพ ผกก.สภ.บ้านโป่ง และนายฐิติ สิทธิการ กำนัน ต.คุ้งพยอม ร่วมพิธีเปิดใช้ถนนลาดยางสายใหม่ ที่วัดโพธิโสภาราม ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายอัครเดชกล่าวว่า ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนเลียบริมแม่น้ำแม่กลอง เชื่อมต่อพื้นที่ ต.คุ้งพยอม จำนวนหลายหมู่บ้านและใกล้เคียง โดยถนนเดิมเกิดการชำรุดทรุดโทรม บางช่วงทรุดตัวเนื่องจากตลิ่งแม่น้ำพังทลาย และก่อสร้างมานานหลาย 10 ปี ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการประสานความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข ต่อมาทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นผิวการจราจรด้วยการลาดยางใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/ รายงาน