คึกคัก ผู้จบการศึกษาใหม่ แห่สมัครงานกว่า 1000 คน

140

วันที่ 27 พ.ย 2563   ณ  หอประชุมจามจุรี  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นายวิฑูรย์  นวลนุกูล  รอง ผวจ.สกลนคร  เป็นประธานเปิดโครงการนัดพบ Co-Payment  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายประภาส  พรหมคำบุตร  จัดหางานจังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ รวมถึงช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถดำเนินธุรกิจ  ได้อย่างต่อเนื่อง  โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้กำหนด สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 และกำหนด เงินเดือนและเงินอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ตามวุฒิการศึกษา  โดยในส่วนของจังหวัดสกลนคร   มีเป้าหมายจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จำนวนทั้งสิ้น  2,700 อัตรา   มีนายจ้าง / สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและเดินทางมารับสมัครงาน   จำนวน   30     แห่ง  ตำแหน่งงาน 150   ตำแหน่ง  จำนวน 3,000   อัตรา  โดยตลอดทั้งวัน มีผู้จบการศึกษาใหม่เดินทางมาสมัครงานกว่า 1000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน