พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เทศกาลกินปลา

150

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 27 พ.ย.63 ที่บริเวณวัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์นายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน  พร้อมด้วย  นายสุรพันธ์   เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และตัวแทนจาก อบต.5 แห่งและ 2 เทศบาลตำบล ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เทศกาลกินปลา อาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาด “ชิม ช้อป แชะ แชร์” วิถีชุมชนบ้านหาดสองแคว โดยมี นายศักดิ์ตระกูล  เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมงานดังกล่าว

นายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน กล่าวว่า งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ได้เริ่มจัดครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2541 ในครั้งนั้นมีเพียงแพรูปจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เพียงแพเดียว ในปี พ.ศ.2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงได้กำหนดให้ประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดเป็นประจำทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และเป็นงานประเพณีสำคัญตลอดมา

ด้าน นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เทศกาลกินปลาอาหารพื้นบ้านและของกินต้องห้ามพลาด ชิม ช้อป แชะ แชร์ ที่ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง ชุมชนคุณธรรม  บ้านหาดสองแคว การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT /OTOP การประกวดภาพถ่าย การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง อันนำมาซึ่งการสร้างความสุข  ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  4-5 ธันวาคม 63 ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีการต่อยอด บวร On Tour และเป็น 1ใน 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบของประเทศไทย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข   จ.อุตรดิตถ์/รายงาน