ใครบูชาหลวงพ่อรวย “รวย รวย รวย”

1128

สรีระสังขาร”หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก” ไม่เน่าไม่เปื่อย ขอพรให้ รวย รวย รวย

หวนคิดคำนึงถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองโบราณสถานที่มีอายุยืนนานมาเป็นระยะเวลาถึง ๔๑๗ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๙๓ ถึง ๒๓๑๐ ในปัจจุบันเรียก “เมืองกรุงเก่า”ยูเนสโกมีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็น”มรดกโลก” ได้มีคำกล่าวถึงว่า”กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” หมายถึง เมื่อถึงครายากลำบากก็ยังมีคนออกมากอบกู้สถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ดี คือ พระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราช และในภาคพระพุทธศาสนาก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่ใช้ความรู้ช่วยเหลือราชการบ้านเมือง เช่น หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ที่ช่วยแก้ปริศนาธรรม พระอาจารย์ธรรมโชติ พระเกจิที่อยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านบางระจันสู้รบกับพม่า และยังมีเกจิอาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

สำหรับวันนี้ พระเกจิอาจารย์ที่จะกล่าวถึงในยุคปัจจบันนี้ คือ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นที่เลื่อมใสของพุทศาสนิกชน ซึ่งท่านนั้นเป็นพระนักปฏิบัติที่มีปฏิปทาศีลวัตรที่งดงาม เดิมชาติตระกูลของ เด็กชายสำรวย เกิดในเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคนหฺต เป็นบุตรคนที่ ๖ ในจำนวนพี่น้อง ๘ คน ของนายมี และนางสินลา ณ บ้านตะโก หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชีวิตตอนวัยเด็ก ท่านมีชีวิตการเป็นอยู่เหมือนกับเด็กชนบททั่วไป ช่วยทำงานในนาในส่วนเท่าที่ท่านทำได้ พออายุได้ ๑๒ ขวบ ได้เข้าศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดตะโกโดยได้เรียนกับพระสงฆ์และอาศัยเรียนบนศาลาการเปรียญ จนมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความรู้เทียบเท่าได้ชั้นประถมปีที่ ๔

จนเติบใหญ่นายสำรวยเข้าวัยหนุ่มอายุ ๑๖ ปี พ่อและแม่ได้พาไปฝากตัวกับพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก เพื่อบวชเป็นสามเณร ขณะที่เป็นสามเณรท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี พออายุครบบวชก็ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมวินิฐ”หลวงพ่อชื่น”เจ้าอาวาสวัดภาชี เจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระภิกษุรวยได้รับสมณฉายา”ปาสาทิโก”หลังจากนั้นท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดตะโก ได้ศึกษาในพระวิปัสสนากรรมฐานและพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมโท และได้สอบได้นักธรรมเอกตามลำดับชั้น

พระกริ่งทองคำ มั่งมีศรีสุข หลวงพ่อรวย

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ขณะที่ท่านศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและพระปริยัติธรรม ท่านนั้นยังมีความชื่นชอบในด้านพุทธาคมจึงไปเรียนกับหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ท่านเองยังมีความรู้ความสามารถในด้านแพทย์แผนโบราณ ชื่อของท่านถือว่าเป็นนามมงคลหมายถึงมั่งมีเงินทอง ทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่ยากจน ถึงได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมปรากฎให้เห็นว่าความเข้มขลังมีประสบการณ์แก่ผู้สวมใส่ได้ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม ค้าขาย

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้รับตำแหน่ง”พระปลัดสำรวย ปาสาทิโก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์พัดยศเป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรธรรมวินิฐ ตำแหน่งสุดท้ายได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกที่ พระมงคลสิทธาจารญ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หลวงพ่อรวยท่านมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. อย่างสงบด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุรวม ๙๕ ปี ๗ เดือน ๗๖ พรรษา ทำให้ลูกศิษย์ในแผ่นดินไทยรู้สึกเสียใจในการที่ท่านนั้นจากไปด้วยความเคารพ

เบี้ยแก้ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

อย่างไรก็ตามเกิดสิ่งมหัสจรรย์ขึ้นเมื่อร่างของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ที่ละสังขารไปแล้วกลับไม่เน่าไม่เปื่อย ทำให้ลูกศิษย์และชาวบ้านเพิ่มความศรัทธาจนขยายวงกว้างไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ปัจจุบันสรีระสังขารหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้อัญเชิญเก็บรักษาในโรงแก้ว พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก ออกแบบโดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ชุ่มเกสร อาจารย์ตะวัน วีรกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปกรร่วมกันออกแบบ วัดตะโก  เพื่อให้ลูกศิษย์มากราบไหว้ขอพร และขอโชคขอลาภ ทางวัดเปิดให้เข้ากราบไหว้ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. การจัดสร้างวัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนแต่มีความเข็มขลังในพุทธานุภาพในด้าน เมตตา มหานิยม ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

เหรียญหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก รุ่นชนะจน ลงยาสี

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ในระหว่างที่ท่านออกจาริกธุดงค์ได้พบเจอกับ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มีเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านเดินทางมากราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณก็ถามญาติโยมว่า”มาจากไหน”แล้วโยมตอบกลับว่า”มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”แล้วหลวงพ่อคูณพูดขึ้นไปว่า”ทำไมไม่ไปหาท่านรวยด้วยละ ท่านเป็นเลิศด้านคาถา วิชาไม่เป็นรองใคร ฌานท่านสูง”หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธท่านยกย่องหลวงพ่อรวย ปาสาทิสโกและเล่าเรื่องราวและประสบประการณ์ที่พบเจอ

การจัดสร้างวัตถุมงคลของ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ท่านได้จัดสร้างไว้หลายรุ่น ออกมาก็หมดทุกรุ่นจัดว่าเป็นเครื่องดูดโชคลาภ แคล้วคลาด และท่านได้นำวัตถุมงคลนำไปแจกจ่ายให้กับทหารตำรวจข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และวัตถุมงคลที่ชาวบ้านฮือมากนั่นก็คือ เลสข้อมือ ท่านสร้างตามวาระต่างๆใช้เป็นเครื่องประดับเสริมบารมี พระกริ่งก็เป็นพระเครื่องที่มีความเข็มขลังในพุทธานุภาพ และวัตถุมงคลอีกหลายๆรูปแบบ และท่านก็ยังสร้างเลสที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ รุ่น”ศรฤทธิ์ รวย รวย” ซึ่งทางกรรมการวัดตะโก มีมติเป็นเอกฉันท์ประดิษฐานไว้ในวิหารสี่มุก วิหารหลวงพ่อรวยสี่ทิศ เพื่อให้ศิษย์ยานุศิษย์ได้กราบไหว้สักการบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล

คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย

ตั้งนโม ๓ จบ

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เก รัตน์สะ พระพุทธชิตา สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโจ นะรุตโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภวันตุเม (สวดแล้วรวย ขอโชคขอลาภ ทำมาหากินร่ำรวยเงินทอง) หมายเหตุ โปรดใช้วิจารณะในการอ่าน

สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ พี่วินัย แพ่งสุพา ลูกศิษย์ที่ติดตามและอุปถาก หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เมื่อท่านยังมีชีวิตและได้ส่งภาพถ่ายเผยแพร่แก่สาธารณะชนเพื่อเป็นวิทยาทาน

เรื่องโดย พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ