ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

222

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๓ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.สสน.บช.ตชด.,พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วย กก.ตชด.๑๓ และเวลา ๑๔.๒๐ น. เดินทางต่อไปทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (แฟลตหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จว.กาญจนบุรี พร้อมมอบนโยบายให้มีการพัฒนาปรุับปรุงให้มีสนามกีฬาต้านยาเสพติดภายในบริเวณพื้นที่ พ.ต.ท.สุทธิพร มิ่งขวัญ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๑,ร.ต.อ.พจน์ นวลมณี รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.ตชด.๑๓(ธกวส.) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับ เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อเวลา ๑๕.๑๐ น.