“อดิศักดิ์”ผงาดคุมเขาใหญ่ครบเครื่องฝีมือดี

1054

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้คนฝีมือดีเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “อดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต” วนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 59 เพื่อนๆเฮ! ขานรับเหมาะสมกับตำแหน่ง รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าครอบคลุม 4 จังหวัด

26 พ.ย.63/ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่ 5094 /2563 ลงวันที่ 24 พ.ย.63 ลำดับที่ 1ให้นายณรงค์ วงศ์สุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ไปปฏิบัติราชการ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

ลำดับที่ 2 มีคำสั่งให้นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ไปปฏิบัติราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับการแต่งตั้งปฏิบัติราชการครั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หรือเพื่อนๆวนศาตร์ รุ่น 59  เรียกขานว่า “ตะนอย” ดูจะโดดเด่นและเสียงชื่นชมจากเพื่อนพ้องน้องพี่วนศาสตร์รุ่นต่างๆจำนวนมากว่าเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันทำงาน คนฝีมือดีสมควรเข้ารับหน้าที่สำคัญอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เพราะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือการปกป้องผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย ที่สำคัญอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำมูล ซึ่งถือเป็นสายเลือดสำคัญของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  และแม่น้ำปราจีนบุรี หรือแม่น้ำบางปะกง ก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทั้งสองแม่น้ำนี้ไหลผ่านจะช่วยทุกชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และ การบริโภค และอื่นๆ

อาจกล่าวว่าหากผืนป่าเขาใหญ่ผืนนี้หมดไปก็อาจจะมีส่วนส่งผลกระทบต่อชุมชน รอบๆพื้นที่อุทยายานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมทั้งเป็นบ้านของสัตว์ป่าที่เหลืออยู่อย่างหลากหลาย เช่น เสือ ช้าง กระทิง เก้ง กวาง นกเหงือกจำนวนมาก และอื่นๆ ขณะเดียวกันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ บทบาทของเขาใหญ่ต้องได้คนมีฝีมือดีได้ทั้งบู้และบุ๋นมาบริหารแต่ต้องเหนื่อยและอดทนต่อปัญหาทั้งปวงที่จะถาโถมเข้ามาพร้อมต้องคิดเป็นพัฒนาต่อยอดให้ผืนป่าเขาใหญ่ ยังคงเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุด ที่เหลืออยู่ผืนเดียวในประเทศไทย ให้อุดมสมบูรณ์ครบเครื่องทุกด้านตามระบบนิเวศน์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ำ สัตว์ป่า และมนุษย์ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่ ที่สร้างรายได้เข้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในอันดับต้นๆของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กับตำแหน่งล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  และ 20 ปีเต็มๆ สำหรับบทบาทหน้าที่รับราชการในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศักดิ์ บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2543 จนถึงปัจจุบัน

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2543 -2544 สำนักงานป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าชุมชน

-ผู้ช่วยป่าไม้อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2543 ภารกิจพิเศษประจำส่วนปฏิบัติการกองอำนวยการกรมป่าไม้ (ส่วนหน้า) แผนปฏิบัติการปราบปราม

ขบวนการทำลายทรัพยากรป่าไม้บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดตาก

ปี พ.ศ. 2545 -2548 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสมุทรสงคราม

-ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ และประจำงานอนุญาตด่านป่าไม้

ปี พ.ศ. 2548 -2549 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

-ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (น้ำตกธารมะยม)

ปี พ.ศ. 2549 ประจำส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2554 (ต.ค.-ธ.ค.) เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูง (ส่วนหน้า)

ปี พ.ศ.2555 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ปี พ.ศ.2556 ช่วยราชการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่/หน้าห้องรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    (นายเสริมยศ สมมั่น)

ปี พ.ศ.2557 ช่วยราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /ภารกิจพิเศษตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฏหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต (3 เดือน)

ปี พ.ศ.2558 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวนอุทยานและกิจกรรมพิเศษ/หัวหน้าฝ่ายป้องกันและคดี สำนักอุทยานแห่งชาติ

ปีพ.ศ.2558-ปัจจุบันช่วยราชการหน้าห้องอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

ประวัติการฝึกอบรม

-ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้

-เทคนิคการพัฒนาป่าชุมชน โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

-การเขียนและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

-สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้ รุ่นที่ 57 ศูนย์ฝึกอบรม (ตาก)

ผลงานพิเศษในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

1) ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ จำนวน 14 แห่ง วนอุทยาน 1 แห่ง

2) เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการ รัฐสภา จำนวน 31 ครั้ง

3)แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการถือครองที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้จำนวน

102 เรื่อง

4) ตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 50 เรื่อง

5) ขณะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูง (ส่วนหน้า) ได้ร่วม

จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย และติดต่อประสานงาน ชุดปฏิบัติการฯ สถิติคดี จำนวน 148 คดี

ผู้ต้องหา 82 คน ไม้พะยูงของกลาง 355 ท่อน 2,423 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 103.96 ลบ.ม.

ไม้อื่นๆ 34 ท่อน 1,921   แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 48.66 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทำผิด 120 รายการ

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า “ผมเชื่อในการคุณงามความดี ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถจะเป็นเกราะป้องกันตน ไม่ว่าจะไปตกอยู่ในสถานที่แห่งหนตำบลใดก็ตาม ความรู้ และประสบการณ์และคุณงามความดีที่สั่งสมมา จะเป็นพื้นฐานให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นมั่นคงครับ”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน