ม.วลัยลักษณ์ จ้างตกแต่งภายในอาคาร รพ.ศูนย์การแพทย์ 895 ล้านบาท

122

ศ. ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอำนวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมบริหาร บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนจากบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด(มหาชน) และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การลงนามในสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 555 วันหลังจากลงนามสัญญา  โดยทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 120 เตียง ในช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 จากนั้นปลายปี 2565 จะเปิดให้บริการได้จำนวน 419 เตียง  และในช่วงดังกล่าวมูลนิธิศรีธรรมราชาจะมีการสร้างตึกสงฆ์อาพาธอีกจำนวน 94 เตียงด้วย ดังนั้นในช่วงปี 2565-2566 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯจะสามารถเปิดให้บริการได้กว่า 513 เตียง

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน